სარეკლამო ადგილი

947x125დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

არბოშიკის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელში ,,ორმუღელას“ უბანში, ამჟამად სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. იდგმება დამატებითი რეზერვუარი ადგილობრივი ჭაბურღილიდან წყლის გადასა- ტუმბად. სამუშაოების დასრუ- ლების შემდეგ ეს უბანი სასმელი წყლით მთლიანად იქნება უზრუნველყოფილი. მუნიციპალიტეტის მერმა ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა დაათვალიერა რეაბილიტაციის სამუშაოები, რისთვისაც დედოფლისწყაროს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 13 000 ლარია გამოყოფილი.

წყლის ცენტრალური რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუაშაოები მიმდინარეობს აგრეთვე ზემო მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროექტის დასრულების შემდეგ (დეკემბრის ბოლოს) სასმელი წყალი თანაბრად გაუნაწილდება სოფლის მოსახლეობას, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება წყლის მიწოდების ხარისხი, რაც საბოლოოდ მოაგვარებს ზემომაჩხაანელებისთვის სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემას. პროექტის ღირებულება 146 000 ლარია.
დედოფლისწყაროელ ფერმერებს გააცნეს 2019 წლისთვის დაგეგმილი სიახლეები, რომლებ- საც საქართველოს ხელისუფლება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურების მიზნით ახორციელებს.გაისად ფერმერები მოსავლის ასაღები ტექნიკის შესაძენად სახელმწიფოსგან გრანტის სახით 50-პროცენტიან დაფინანსებას მიიღებენ, დანარჩენს კი იაფი აგროკ- რედიტის ფარგლებში დაფარავენ. ამ პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო თანხები 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში უკვე გათვალისწინებულია.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

ქალაქ გურჯაანში ბელიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია დასრულდა. მოასფალტდა 389 მეტრი სიგრძის გზა და მოეწყო საფეხმავლო ბილიკი. სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგი- ლობრივი ბიუჯეტის თანამონაწილეობით განხორციელდა, რაშიც ჯამში 156 256 ლარი დაიხარჯა. გურჯაანში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის (ქვაფენილის ზედა მხარის) რეაბილიტაციის ფარგლებში მოასფალტდა 252 მეტრი სიგრძის გზა და მოეწყო სანიაღვრე არხი. ჯამში 110 500 ლარი დაიხარჯა.

2019 წლიდან გურჯაანის მუნპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება 330 000 ლარით გაიზრდება. საბავშვო ბაგა-ბაღებში კვების რაციონი გაუმჯობესდება და სამჯერადი იქნება.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გზების რე ლიტაცია მიმდინარეობს:
სოფელ გურჯაანში — ე.წ. სკოლის გზის 488 მეტრი, დაიხარჯება 246 200 ლარი; სოფელ ვეჯინში — ე.წ. ჰესის გზის 1060 მეტრი, დაიხარჯება 656 339 ლარი; ქალაქ გურჯაანში — მაჩაბლის ქუჩის 167 მეტრი, თანხა 88 690 ლარი; ქალაქ გურჯაანში — წერეთლის ქუჩა, დაიხარჯება 182 324 ლარი.

მარტვილის მუნიციპალიტეტში

მნიშვნელოვანი პროექტები მარტვილში (2013–2018 წლები):

რეაბილიტირდა 110 კმ გზა; აშენდა და რეაბილიტირდა 27 ხიდი; წყალმომარაგების 2 პროექტი; აშენდა 1 საჯარო და 1 დაწყე- ბითი სკოლა, შენდება 1 საჯარო სკოლა; რეაბილიტირდა 30 სკოლა; აშენდა 5 და რეაბილიტირდა 17 საბავშო ბაღი; უფასო ტრანსპორტით უზრუნველყოფილია 37 სკოლის 1863 მოსწავლე;  
შეიქმნა 3 საწარმო;· დაფინანსდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის 38 პროექტი; შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა 115-მა პირმა; დაფინანსდა ხეხილის 6 ბაღის გაშენება;

შეიქმნა 14 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი; დაფინანსდა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; ინჩხურსა და კიწიაში აშენდა ამბულატორიები; განახლდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი; ყოველი მესამე და შემდეგი ბავშვის დაბადებისთვის დაწესე- ბული ფულადი დახმარება უკვე მიიღო 320-მა ბავშვმა, ჯამში გაიცა 850 650 ლარი;

სოფელ სერგიეთში რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა საფეხბურთო სკოლას და მოეწყო მოედანი; წლის ბოლომდე გაიხსნება იუსტიციის სახლი.


სენაკის მუნიციპალიტეტი

სამხედრო დასახლებაში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებში მალე პირველი გაზქურა აინთება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს. 565 დევნილი ოჯახი სამინისტროს 400-ლარიანი პაკეტის ფარგლებში სრულიად უსაყიდლოდ მიიღებენ ბუნებრივ აირს.

ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ისულაში გზაზე ერთი ფენა ასფალტი დაგებულია. ამჟამად მეორე ფენა იგება.


ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში

მნიშვნელოვანი პროექტები ჩხოროწყუში (2013–2018 წლები):
რეაბილიტირდა 15 სკოლა; უფასო ტრანსპორტით უზრუნ ველყოფილია 20 სკოლის 1736 მოსწავლე; აშენდა 7 და რეაბილიტირდა 12 საბავშვო ბაღი; რეაბილიტირდა 50 კმ გზა; აშენდა და რეაბილიტირდა 12 ხიდი; დაფინანსდა წყალმომარაგების 2 პროექტი; დაფინანსდა თხილისა და დაფ- ნის გადამმუშავებელი საწარმოს შექმნა;დაფინანსდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის 59 პროექტი; შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა 144-მა პირმა; შეიქმნა 12 კოოპერატივი; დაფინანსდა 42 ჰა ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაცია; უძველესი ქართული ფუტკრის მეგრული პოპულაციის აღდგენის მიზნით აღდგა მუხურის მეფუტ- კრეობის სამეცნიერო-კვლევითი ბაზა;

გაიხსნა საცდელ-სადემონსტრაციო ბაზა ლესიჭინეში; ახუთის თემში აშენდა ამბულატორია; განახლდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი; ყოველი მესამე და შემდეგი ბავშვის დაბადებისთვის დაწესე- ბული ფულადი დახმარება უკვე მიიღო 204-მა ბავშვმა, გაიცა ჯამში 524 400 ლარი;

სახლი მიწის ნაკვეთით გადაეცა 25 დევნილ ოჯახს (პროგრამა „სოფლად სახლი“), საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდა 52 დევ- ნილ ოჯახს;რეაბილიტირდა ცენტრალური სტადიონი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“ იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციას ახორციელებს. აღდგენილი საირიგაციო სისტემით ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაპალასა და სავანეთის 2600 ჰექტარ სავარგულზე გაუმჯობესდება წყალუზრუნველყოფა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქვემო ქართლის გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა, შპს „საქართველოს მელიორაციის" გენერალურმა დირექტორმა ოთარ შამუგიამ და ბოლნისის მუნიცი პალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა დაათვალიერეს.
პროექტის ღირებულება 1 895 000 ლარია.

ბოლნისისა და მარნეულის წყალარინების სისტემის მშენებლობა იწყება. პროექტის დასრულების შემდეგ, კანალიზაციის გამართული ინფრასტრუქტურით სრულად ისარგებლებს ქალაქი ბოლნისი, დასავლეთ ნაწილში კი საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება.

ქალაქ ბოლნისში ორი საბავშო ბაღი საზეიმოდ გახსნეს ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილემ ზვიად ჭუნაშვილმა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა.
სოფელ მამხუტის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა — შიდა საავტომობილო გზის კეთილმოწყობაზე 700 000 ლარი დაიხარჯა და 825 გრძივ მეტრზე დაიგო ბეტონი. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა.


დმანისის მუნიციპალიტეტში

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა დმანისის მუნიციპალიტეტს ტყის ხანძრებისთვის განკუთვნილი ახალი მანქანა გადაეცა. ახალი მანქანები დამატებით ექვს სახანძრო დეპოში გადანაწილდა: თიანეთში, დმანისში, ქარელში, შუახევში, წალენჯიხასა (დაბა ჯვარი) და ბაკურიანში. ასეთი მანქანების უპირატესობა რთულ რელიეფურ პირობებში გადაადგილებაა.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში

დუშეთში რეაბილიტირებული ცენტრალური პარკი გახსნეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა-გუბერნატორმა შალვა კერესელიძემ, დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის გაერთიანებული ოლქის დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომად- გენლებთან ერთად.

პროექტი მსოფლიო ბანკმა დააფინანსა და სამუშაოებს 2 მილიონ 700 ათას ლარზე მეტი მოხმარდა. დუშეთის პარკში მოეწყო შადრევანი, სანიაღვრეები და საკანალიზაციო სისტემა, პატარ-პატარა სკვერები და ბილიკები, გამაგრდა საყრდენი კედლები, მოპირკეთდა პარკში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის
ეკლესია. ჩატარდა პარკის გამწვანების სამუშაოები.

დასრულდა ფასანაურის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ცხვედიეთის ელექტრიფიკაცია. სოფელს ელექტროენერგია 30 წლის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა, ადგილობრივებს კი ურთულეს პირობებში უწევდათ ცხოვრება.

ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ხადის ხეობაში, მიმდინარეობს ქვეშეთი-წკერეს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

სოფელ ინგირში თხილის გადამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა. სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო შპს „ჯეო ნათსი“ „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში შეიქმნა.

საწარმოში, ჯამურად, 1 558 000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან, 600 000 ლარი გრანტია, ხოლო 779 000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმო წელიწადში 7–10 ტონამდე  თხილისგან სხვადასხვა სახის პროდუქციას (მოხალული, დაქუცმაცებული, დაფქული) გამოუშვებს. პროდუქცია მთლიანად ექსპორტისთვის არის განკუთვნილი. გადამმუშავებელ საწარმოში 100 ადამიანია დასაქმებული. 

მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საშეშე მერქნის გადაცემა გრძელდება. მერის მოვალეობის შემსრულებელმა მაიზერ ნანავამ, მერიის გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფისა და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მატერიალური და ფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, საშეშე მერქანი ამჯერად 20 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გადასცა. შეშის მომზადების პროცესში, მერიის თანამშრომლებთან ერთად, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ჩაერთო.

ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტში

მდინარე რიონის სარეგულაციო ჰიდროკვანძის რეაბილიტირებული ნაგებობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა, ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი ხახუბიამ, ფოთის მერმა გოჩა კურდღელიამ და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა გახსნეს.

რეაბილიტაცია შპს „საქართველოს მელიორაციამ“ განახორციელა, რაზეც 1 336 000 ლარი დაიხარჯა. ჩატარდა ყველა საჭირო სამუშაო იმისთვის, რომ შესაძ ლო წყალდიდობების შემთხვევაში ნაგებობამ წყლის მაქსიმალური მოცულობა გაატაროს.

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომავალი წლიდან მდინარე რიონის სარეგულაციო ჰიდროკვანძის ნაგებობასთან ახლოს მდებარე ხიდის რეაბილიტაციასაც იწყებს.

"აჭარა ტექსტილე" 1000 ● ადამიანს დაასაქმებს: ქალაქ ფოთის მერმა გოჩა კურდღელიამ, პირველ მოადგილესთან კონსტანტინე თოფურიასთან ერთად, სამკერვალო ფაბრიკაში ახალი საამქროები დაათვალიერა, რომელთა გახსნა უახლო- ეს მომავალში იგეგმება. "აჭარა ტექსტილე“ მეორე ეტაპზე 1000- მდე ადამიანის გადამზადებას და დასაქმებას გეგმავს. კომპანია მსურველებს სხვადასხვა ვაკან- ტური პოზიციის დასაკავებლად იწვევს. ამ ეტაპზე ფაბრიკაში 900- მდე ადამიანია დასაქმებული, მათ შორის — 600 ფეიქარი. საწარმოში ისეთი ბრენდების პროდუქცია იკერება, როგორიცაა Nike, Puma, Loto , Armour, ე.წ. Bbalanceda Under. ნაწარმი საერთაშორისო  ბაზარზე „საქართველოში წარმოებულის“ სახელით გადის.


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

სოფელ ქოსალარში საავტომობილო გზის მოასფალტება მიმდინარეობს. ორწლიანი პროექტის დასრულების შედეგად უსაფრთხო და კომფორტული გზით 600-მდე ბენეფიციარი ისარგებლებს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიაში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე „ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის“ ფარგლებში, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის შიდასამეურნეო ქსელის მოწესრიგების მიზნით დაგეგმილი საპროექტო სამუშაოების განსახილველად, ამავე პროექტის წყალმომხმარებელთა განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი დავით ქაჯაია და წარმომადგენელი ლადო შონია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრა- ციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებს
შეხვდნენ.

2018 წელს დასრულდა ტბისი-კუმისის საირიგაციო სისტემის ძირითადი/მაგისტრალური სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია, პროექტის მეორე ეტაპზე იგეგმება შიდასამეურნეო ქსელის საპროექტო სამუშაო, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის 20 სოფელს. ესენია:  ტბისი, ფარცხისი, საღრაშენი, ბოგვი, ჯორჯიაშვილი, შავსაყდარი, ასურეთი, ბორბალო, ღოუბანი, ვაშლოვანი, ერტისი, მუხათი, კოდა, ძველი მარაბდა, ახალი მარაბდა, ქოთიში, ხაიში, დიდი დურნუკი, პატარა დურნუკი და ქოსალარი.
სოფელ ასურეთში შვაბების ქუჩის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დასრულდა და II ეტაპის სამუშაოები იწყება. პროექტი  ითვალისწინებს XIX საუკუნეში ასურეთში მცხოვრები გერმანელების მიერ აგებული ეკლესიის, სამი საცხოვრებელი სახლისა და სასაფლაოს აღდგენას პირვანდელი სახით.


მარნეულის მუნიციპალიტეტში

სოფ. ხანჯიგაზლოსა და მუღანლოში მიმდინარე გაზიფიცირების სამუშაოები მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაურ ტაბატაძემ, საკრებულოს თავმჯდომარემ ამირან გიორგაძემ და მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა რუსლან ჰაჯიევმა დაათვალიერეს.
გარდა ამისა, სოფელ კირაჩმუღანლოში მიმდინარეობს სასმელი წყლის სისტემის მოწყობაც. მდინარე ხრამის ხეობაში აშენდება ორი ჭაბურღილი, რომლებიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო წყალმომარაგებას.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტმა მიმდინარე წლის განმავლობაში მოამზადა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელიც ნოემბერში კიევში გამართულ ევროკავშირის ინიციატივების — "მერების შეთანხმება" და "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" — ორგანიზებულ კონფერენციას წარუდგინა. გეგმა მოიწონა ევროკავშირის ინიციატივის სამდივნომ და მსოფლიო ბანკმა.მეტის ნახვა
5-12-2018, 18:50


ბათუმს ევროპის სპორტის ქალაქის ტიტული ბრიუსელში, ევროპის პარლამენტში, საზეიმო ვითარებაში გადაეცა.

დაჯილდოების ცერემონიალზე იმყოფება ბათუმის მერიის დელეგაცია მერის, ლაშა კომახიძის ხელმძღვანელობით. ევროპის სპორტის ქალაქის ტიტული და დროშა ბათუმის მერს პირადად ევროპის დედაქალაქებისა და ქალაქების სპორტის ფედერაციის ACES Europe-ის პრეზიდენტმა ჯან ფრანჩესკო ლუპატელიმ გადასცა.

ACES Europe-ი ბრიუსელში დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომელიც ყოველწლიურად ევროპულ ქალაქებს ,,ევროპის სპორტის დედაქალაქის“, ,,ევროპის სპორტის ქალაქის“, ,,ევროპის სპორტის თემისა“ და ,,ევროპის სპორტის მცირე ზომის ქალაქის“ სტატუსებს ანიჭებს.

ევროპის სპორტის ქალაქის ტიტულის მინიჭებამდე, ACES Europe-ის პრეზიდენტი და შემფასებელი კომისია ბათუმში ჩავიდა, სადაც ქალაქში არსებული სპორტული ობიექტები დაათვალიერეს, სპორტის ხელშეწყობის კუთხით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებსა და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ბათუმელი სპორტსმენების მიღწევების შესახებ ინფორმაციას გაეცნენ.

ACES Europe-ის გადაწყვეტილებით, 2019 წლის ევროპის სპორტის ქალაქის ტიტული ბათუმს, ევროპის სპორტის დედაქალაქის ტიტული კი ბუდაპეშტს მიენიჭა.

დაჯილდოების ცერემონიას ევროპის პარლამენტის წევრები, მინისტრები, ევროპული დედაქალაქებისა და ქალაქების მერები ესწრებოდნენ.

დაჯილდოების ცერემონიას ასევე დაესწრნენ მალაგის, ლისაბონისა და ჰააგის დელეგაციებიც.

მეტის ნახვა
5-12-2018, 10:30


ჩვენთვის მთავარია საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება, ამ შეფასების თანახმად, არის უზრუნველყოფილი ამ არჩევნების სათანადო ლეგიტიმაცია. ეს არის ის სურათი, რომელიც იყო ჩვენს ქვეყანაში, – ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა.

მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ სალომე ზურაბიშვილის პირადი ინიციატივის, ევროპული სტილის კამპანიის დაწყების პასუხი იყო აგრესია და სიძულვილი.

„ჩვენ არავის არ მოგვეწონა არჩევნები, როგორც ის წარიმართა, გამომდინარე იქიდან, რომ გაჯერებული იყო ეს არჩევნები სიძულვილით, აგრესიით. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ევროპული სტილის კამპანია, ეს იყო ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის პირადი ინიციატივა, თუმცა ამის საპასუხოდ ჩვენ მივიღეთ აგრესია, სიძულვილი, გინება. დედის გინება ისმოდა „რუსთავი2“-ის ეთერში, პრაქტიკულად, ყოველდღიურ რეჟიმში.

ასეთ რეჟიმში წარმართული არჩევნები, ბუნებრივია, ხელს არ უწყობს საქართველოში პოლიტიკური კულტურის განვითარებას. თუმცა, ეს არის იმ ადამიანების არჩევანი, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ „ნაციონალურ მოძრაობას“, მათ შორის, „რუსთავი2“-ს. საუბარია სააკაშვილზე, გვარამიაზე, ვაშაძეზე და შკლიაროვზე. ეს არის მათი არჩევანი. ჩვენი არჩევანი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარება“, – განუცხადა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ.

1tv.geმეტის ნახვა
3-12-2018, 11:00


სანამ მის ცხოვრებაში ქართველი თავადიშვილი გამოჩნდებოდა და ყველაფერს თავდაყირა დააყენებდა, ცხოვრება რუსეთის იმპერატორის სასახლის კარზე მშვიდად მიედინებოდა. მაშინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ კონსტანტინე რომანოვის ულამაზესი ქალიშვილი სიყვარულის გამო სამეფო ტახტზე უარს იტყოდა და ცხოვრებას ქართველ თავადიშვილს დაუკავშირებდა.

1979 წელს, როცა იერუსალიმის ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი, დედა თამარი გარდაიცვალა, თითქმის აღარავის ახსოვდა, რომ საერო ცხოვრებაში ის რუსეთის იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის შვილთაშვილი და ქართველი თავადის კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელის მეუღლე იყო.

ტატიანა რომანოვა 1890 წელს სუსხიან რუსულ ზამთარში დაიბადა. მამა კონსტანტინე რომანოვი რუსეთის სამეფო დინასტიის წარმომადგენელი გახლდათ, ხოლო დედა ელიზავეტა მავრიკიევნა – გერმანელი პრინცესა. ცოლ-ქმარს ერთმანეთი გულწრფელად უყვარდა, რაც დინასტიური ქორწინებებისას იშვიათობას წარმოადგენდა. კონსტანტინე რომანოვი უაღრესად რელიგიური ადამიანი იყო. ახალგაზრდობაში ის ბერად აღკვეცასაც კი აპირებდა, თუმცა ამის ნება ბიძაშვილმა, იმპერატორმა ალექსანდრე მესამემ არ მისცა: „ყველა რომ მონასტერში წავიდეთ, რუსეთს ვინ ემსახურება?“ – უთხრა მაშინ იმპერატორმა.
კონსტანტინე და ელიზავეტა რომანოვებმა ერთად 30 წელი იცხოვრეს და რვა შვილი გაზარდეს.

კონსტანტინე რომანოვს ძალიან უყვარდა ბუნება და ქალაქგარეთ მდებარე სასახლეები. სწორედ მოსკოვის გარეუბანში, ოსტაშევოში მდებარე ერთ-ერთ სასახლეში, 1910 წლის ზამთარში გაიცნო 20 წლის ტატიანა რომანოვამ კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი – ქართველი თავადი, რომელმაც მისი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა.

ტატიანას სილამაზით მოხიბლულმა ქართველმა თავადმა ოსტაშევოს სასახლეში ვიზიტები გაახშირა. კავალერიის პოლკის კორნეტი მშვიდ და მეფური თვისებებით შემკულ ტატიანას ქართველთა უპირველეს მეფეს თამარს ადარებდა. მალე შესამჩნევი გახდა, რომ არც რომანოვების ასული გახლდათ ქართველი თავადის მიმართ გულგრილი.

ტატიანას უმცროსი ძმა ოლეგი შეყვარებულებს ეხმარებოდა და ერთმანეთის წერილებს გადასცემდა, სამაგიეროდ, ამ ამბავმა ტატიანას მშობლებს თავზარი დასცა. კონსტანტინე რომანოვი დინასტიის წესებს მკაცრად იცავდა, შესაბამისად, მისთვის თუნდაც წარჩინებულ, მაგრამ არასამეფო გვარის წარმომადგენელთან ქორწინება დაუშვებელი იყო. როდესაც ტატიანას შეგონებით ვერაფერი გააწყო, კონსტანტინე რომანოვმა ქართველ თავადთან დალაპარაკება გადაწყვიტა: „ახალგაზრდავ, თქვენთვის ცნობილი უნდა იყოს, რომ რომანოვების გვარის წარმომადგენელს მხოლოდ თანაბარი წოდების გვარის წარმომადგენელზე შეუძლია დაქორწინება“. – მშვიდად უთხრა მან ბაგრატიონს. პასუხად კი მიიღო: „თქვენც უნდა მოგეხსენებოდეთ, რომ ბაგრატიონების გვარი რომანოვებზე არაფრითაა ნაკლები“.

ასეთი თავხედობა დაუსჯელი ვერ დარჩებოდა. კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი მეორე დღესვე სანკტ-პეტერბურგიდან თბილისში გამოამგზავრეს. ტატიანა კი, ქართველი შეყვარებულის მალე დასავიწყებლად, ყირიმში, დეიდასთან – იმპერატორის ქვრივ მარია თევდორეს ასულთან გაამგზავრეს. „წლების შემდეგ მიხვდები, რომ სხვა ქორწინებისთვის ხარ შექმნილი“, – ამ სიტყვებით დაემშვიდობა რომანოვი საკუთარ ქალიშვილს, თუმცა ცდებოდა…

ყირიმში ყოფნის დროს ტატიანას გვერდიდან არ მოუცილებია დედის ნაჩუქარი წიგნი „თამარ მეფე, ანუ საქართველოს აყვავების ხანა“. გოგონა იმდენად განიცდიდა საყვარელ ადამიანთან დაშორებას, რომ დეიდამ იმპერატორს ახალგაზრდა კორნეტის კავკასიიდან ჩამოყვანა სთხოვა. ნიკოლოზ მეორეს არ შეეძლო დედის ნებას შეწინააღმდეგებოდა, ამიტომ ბაგრატიონ-მუხრანელს რუსეთში დაბრუნების ნება დართო.

მალე ქართველი თავადი ყირიმში, შეყვარებულთან ჩავიდა. ის ყოველ დილას ცხადდებოდა იმპერატორის სასახლეში და მთელ დღეს საყვარელი ქალის გვერდით ატარებდა, მაგრამ შეყვარებულების იდილია კონსტანტინე რომანოვის მოულოდნელმა გამოჩენამ დაარღვია. მონატრებული ქალიშვილის სანახავად ჩასული თავადის გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, როცა სასახლის ეზოში, ჰამაკში მოქანავე ტატიანას ფეხებთან ქართველი თავადი იხილა. ყველა შეცბუნებული და დაბნეული დუმდა, როცა ტატიანა მამის წინ მუხლებზე დაეცა და ცრემლების ღვრით ქართველ თავადთან ქორწინების უფლება სთხოვა: „ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი და უერთმანეთოდ ბედნიერები ვერ ვიქნებით“.

მონატრებული ქალიშვილის ცრემლებმა რომანოვს გული მოულბო. სულის სიღრმეში ქართველი თავადის შეუპოვრობაც მოეწონა, მაგრამ ამ ქორწინებაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ იმპერატორს შეეძლო.

ტატიანას ძმის, გავრილის მოგონებებიდან ირკვევა, რომ ქართველი თავადის გამო ნიკოლოზ მეორეს იმპერატორის ოჯახის წევრთა საქორწინო წესებში ცვლილების შეტანა მოუწია. სპეციალური განკარგულების მიხედვით, ტატიანას შეეძლო, ცოლად არასამეფო გვარის წარმომადგენელს გაჰყოლოდა, თუმცა ამის შემდეგ ის და მისი შთამომავლები ტახტზე მემკვიდრეობის უფლებას სამუდამოდ დაკარგავდნენ, თუმცა ამას ტატიანასთვის არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა.

ჯვრისწერა სამეფო სახლთან მდებარე ეკლესიაში 1911 წელს, წმინდა თამარ მეფის ხსენების დღეს შედგა.
ეკლესიაში გამგზავრების წინ ტატიანამ, როგორც ნიკოლოზ პირველის შვილთაშვილმა, წერილობით დაადასტურა, რომ მას და მის შთამომავლებს სამეფო ტახტზე პრეტენზია არასოდეს ექნებოდათ.

ქორწილი პავლოვსკში, კონსტანტინე რომანოვის სასახლეში გაიმართა. ერთადერთი სტუმარი, რომელიც წვეულებაზე მოსულ იმპერატორს ფეხზე არ წამოუდგა, ქართველი სიძის ნათესავი ქალბატონი, გვარად ბაგრატიონ-მუხრანელი ბრძანდებოდა. ვინაიდან იმპერატორის შემოსვლისას დაჯდომის უფლება მხოლოდ სამეფო გვარის წარმომადგენელს ჰქონდა, ამ ჟესტით ბაგრატიონმა რომანოვს აგრძნობინა, რომ მასზე ნაკლები სამეფო გვარის არ გახლდათ. ნიკოლოზ მეორემ არაფერი შეიმჩნია, ქართველ ქალბატონს რამდენიმე თავაზიანი სიტყვა უთხრა და გაეცალა.

ქორწინებიდან ერთი წლის შემდეგ, კონსტანტინესა და ტატიანას ვაჟი შეეძინათ, რომელსაც ქართული სახელი – თეიმურაზი დაარქვეს. 1914 წელს კი ქალიშვილი ნატალია გაჩნდა, მაგრამ წყვილის ბედნიერება დიდხანს არ გაგრძელებულა. მალე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, სადაც ტატიანას ხუთივე ძმა და ქმარი წავიდა. რამდენიმე თვის შემდეგ ფრონტიდან უმცროსი ძმის ოლეგის გარდაცვალების ცნობა მოვიდა. ერთი წლის შემდეგ კი ტატიანამ სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის ხელმძღვანელ გენერალ ბრუსილოვისგან მიიღო წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი 19 მაისს ლვოვთან გმირულად დაიღუპა.

ტატიანას ძმა გავრილ რომანოვი ამ დღეს ასე იხსენებდა: „როცა ტატიანასთან მივედი, ის დიდ დარბაზში იჯდა და ძალიან მშვიდი იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ღრმად მორწმუნე ადამიანია და უმძიმესი დარტყმა ქრისტიანული სიმშვიდით გადაიტანა. მან შავის ნაცვლად, თეთრი კაბა ჩაიცვა, რაც მის უბედურებას უფრო ხაზს უსვამდა“. იმავე საღამოს, პავლოვსკის სასახლის ეკლესიაში პანაშვიდი გაიმართა, რომელზეც რუსეთის იმპერატორი მეუღლესთან და თანმხლებ პირებთან ერთად მობრძანდა.

ბაგრატიონ-მუხრანელებმა, ეკლესიასთან შეთანხმებით, კონსტანტინეს დაკრძალვა სვეტიცხოვლის ტაძარში გადაწყვიტეს. საქართველოში გამგზავრების წინ ტატიანამ მშობლები მოინახულა. მამა-შვილი დიდხანს უყურებდა ერთმანეთს მდუმარედ. ორივე გრძნობდა, რომ ხანგრძლივი განშორება ელოდათ, თუმცა ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ეს მათი უკანასკნელი შეხვედრა იყო.

კონსტანტინე ბაგრატიონ-მუხრანელის დაკრძალვის დღეს ქართული გაზეთები წერდნენ, რომ მისმა ქვრივმა თბილისსა და მცხეთაში გასაყიდად გამოტანილი უკლებლივ ყველა ყვავილი იყიდა და სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორია თაიგულებით გაავსო. მეუღლის დაკრძალვიდან ორი დღის შემდეგ ტატიანამ მამის გარდაცვალების მაუწყებელი დეპეშა მიიღო. 56 წლის კონსტანტინე რომანოვს ომში გარდაცვლილი შვილის, სიძისა და დანარჩენ შვილებზე დარდმა ბოლო მოუღო, თუმცა მას სხვებზე მეტად გაუმართლა – ისე წავიდა, რომ არ გაუგია, რა ბედი ეწია რომანოვების დინასტიას რევოლუციის შემდეგ…

ბოლშევიკებმა მთელი სამეფო ოჯახი ამოწყვიტეს. დახვრიტეს ტატიანას ბიძა დიმიტრი რომანოვი, ალაპაევსკის მაღაროში ცოცხლად ჩაყარეს ტატიანას ღვიძლი ძმები და დეიდა ელიზავეტა თევდორეს ასული. ერთმანეთზე მიყოლებულ უბედურებას ტატიანა რომანოვა საოცარი სიმშვიდით შეხვდა. რწმენა მას უბედურების გადატანაში დაეხმარა.

მიუხედავად იმისა, რომ სამეფო ტახტზე უფლებები აღარ ჰქონდა, ტატიანასა და მისი შვილების რუსეთში დარჩენა მაინც სახიფათო იყო. რომანოვების ასულმა, განსვენებული ბიძის ადიუტანტის ალექსანდრე კოროჩენცევის დახმარებით, რუსეთი კიევის გავლით დატოვა და რუმინეთში გადავიდა, სადაც ის ნათესავმა, დედოფალმა მარიამ შეიფარა, შემდეგ კი შვეიცარიაში გადავიდა. სამშობლოდან ბევრი არაფერი წაუღია, თუმცა დედის ნაჩუქარი წიგნი თამარ მეფეზე ყველგან თან დაჰქონდა. ტატიანა მშვენივრად ხვდებოდა, რომ კოროჩენცევის დახმარების გარეშე შვილებიანად დაიღუპებოდა, ამიტომ როცა სამშვიდობოს გასულს კოროჩენცევმა ცოლობა სთხოვა, დასთანხმდა. ადიუტანტი არა მხოლოდ მზრუნველი მეუღლე, არამედ თეიმურაზ და ნატაშა ბაგრატიონ-მუხრანელებისთვის მოსიყვარულე მამაც აღმოჩნდა…

თუმცა, რომანოვების ასულს ქალური ბედნიერება არ ეწერა – ქორწინებიდან სამი თვის შემდეგ ადიუტანტი დიფტერიით დაავადდა და გარდაიცვალა. ახალგაზრდა ქალმა ეს დარტყმაც ვაჟკაცურად გადაიტანა. ამ დროისთვის მას ნათესავებისა და ახლობლების უმეტესობა უკვე დაკარგული ჰყავდა.

მარტოდმარტო დარჩენილმა ტატიანამ საკუთარი თავი შვილების აღზრდას მიუძღვნა და ყველაფერი იღონა, რომ მათ ღირსეული განათლება მიეღოთ. შემდეგ კი გააკეთა ის, რაზეც მამამისი ოცნებობდა – 1946 წელს შვეიცარიაში მონაზვნად აღიკვეცა და საქართველოს უდიდესი მეფისა და წმინდანის პატივსაცემად, საეკლესიო სახელად თამარი აირჩია. შვეიცარიიდან დედა თამარი პალესტინაში გაემგზავრა და 5 წელი გაატარა ბიძის, ალექსანდრე მესამის მიერ აშენებულ მარიამ მაგდალინელის ტაძარში. სწორედ აქ განისვენებდა მისი ბიცოლა ელიზავეტა თევდორეს ასული. დედა თამარისთვის ეს ადგილი მხოლოდ სიწმინდეს კი არა, დაკარგული სამშობლოს ნაწილსაც წარმოადგენდა.

1951 წლიდან დედა თამარი იერუსალიმის წმინდა ამაღლების ქალთა მონასტრის წინამძღვარი გახდა. მონაზვნებს ძალიან უყვარდათ ბრძენი და კეთილი წინამძღვარი და სიყვარულით მას მეფური იღუმენია შეარქვეს.

ტატიანა რომანოვა 89 წლის ასაკში, ღვთისმშობლის მიძინების დღეს გარდაიცვალა და თან წაიღო ქართველი თავადის საარაკო სიყვარული, რომელმაც სამეფო ტახტი დაათმობინა.

მეტის ნახვა
3-12-2018, 08:30


ცესკო–ს მონაცემებით, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში „ქართული ოცნების“ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა, სალომე ზურაბიშვილმა გაიმარჯვა.
ცესკო-ს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დათვლილია ყველა უბანი. სალომე ზურაბიშვილს ამომრჩეველთა ხმების 59, 52% აქვს, რაც რაოდენობრივად არის 1 147 627 ხმა.


ცესკო-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, „ნაციონალური მოძრაობის“ საპრეზიდენტო კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ 780633 ხმა მიიღო, რაც საერთო ხმების 40,48%-ია.

საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციისა და ფიცის დადების ცერემონია 16 დეკემბერს გაიმართება. საქართველოს კონსტიტუციის 72-ე მუხლის მიხედვით, საქართველოს პრეზიდენტი ფიცს დებს არჩევიდან მესამე კვირა დღეს. არჩევის დღე კი კენჭისყრის დღეა.

რადგან არჩევნების მეორე ტური შუა კვირაში, 28 ნოემბერს გაიმართა, პირველივე კვირა, 2 დეკემბერი ათვლის წერტილი იქნება, კონსტიტუციით განსაზღვრული მესამე კვირა კი, 16 დეკემბერს მოუწევს.

საქართველოს პრეზიდენტის რანგში სალომე ზურაბიშვილი თავის პირველ ვიზიტს ევროპის ქვეყნებში გეგმავს. როგორც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, ის ეწვევა ბრიუსელს, ბერლინს, ასევე პარიზს.

„არავისთვის იქნება გასაკვირი, რომ ჩემი პირველი ვიზიტი იქნება ევროპაში, კერძოდ, ბრიუსელი, ბერლინი, პარიზი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ქვეყანა, რომლის ქალმა პრეზიდენტმა პირველმა მომილოცა გაპრეზიდენტება გუშინ ღამით“, – განცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გუშინ გაიმართა.

მეტის ნახვა
29-11-2018, 18:30


2012 წლის 2 ოქტომბერი _ 2018 წლის 25 ნოემბერი _ ეს ერთმანეთისგან ექვსი წლით დაშორებული ორი დღე სინამდვილეში ერთი და იგივე დღეა.

2018 წლის 25 ნოემბერს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებულა აქციაზე ქართველმა ხალხმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა 2012 წლის 2 ოქტომბერი და კიდევ ერთხელ უთხრა `ნაცმოძრაობის~ კრიმინალურ-ფაშისტურ რეჟიმს: არა!!!

_ არჩევნები კი არა, რეფერენდუმია ეს, რეფერენდუმი! _ იმდენი იძახეს ნაციონალებმა, რომ 25 ნოემბერს მართლაც მიიღეს რეფერენდუმი, სადაც ქართველმა ხალხმა "ნაცმოძრაობას" უკან მობრუნების ყოველგვარი ილუზიები გაუქარწყლა და ეიფორიულ-აჟიტირებული მდგომარეობიდან მკაცრ რეალობაში დააბრუნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მძიმე სოციალური ფონია, 25 ნოემბრის აქციაზე არავინ მისულა მატერიალური სარგებლისთვის, არავინ მისულა მძიმე სოციალური პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით, არავინ მისულა რაღაცის სათხოვრად, ყველანი ღირსების დასაცავად, სამშობლოს დასაცავად, ქვეყნის გადასარჩენად მივიდნენ.

25 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ეს ასი ათასი კაცი რაღაცით გაგონებს საუკუნეების წინათ, თავისუფლების მოედნის ცოტა ქვემოთ, სარწმუნოებისათვის, მამულისათვის, ღირსებისათვის წამებულ ასი ათას ქართველს.

მინდა მუხლი მოვიყარო მათი ხსოვნის წინაშე და ყველა იმ ქართველის წინაშეც, ვინც დღეს, 21-ე საუკუნეში, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, მტკიცედ და შეუპოვრად აგრძელებს იმ მოწამებრივ გზას, რომელიც განგებამ გვარგუნა.

მინდა მუხლი მოვიყარო იმ ასი ათასი ქართველის წინაშე, რომელიც 25 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე იდგა, მინდა მუხლი მოვიყარო იმ ქართველების წინაშეც, რომლებიც 28 ნოემბერს საარჩევნო ყუთებთან მივლენ და 48 ნომერს შემოხაზავენ, არა იმიტომ, რომ სალომე ზურაბიშვილის ან "ქართული ოცნების" ვალი აქვთ, არა იმიტომ, რომ ან ერთისგან ან მეორისგან რაიმე განსაკუთრებულ სიკეთეს გამოელიან, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარ თავზე მეტად საქართველოზე ფიქრობენ, საკუთარ თავზე მეტად საქართველო უყვართ და მასზე წუხან და დარდობენ.


ოცდაათი წლის წინათ დაწერილი ჩემი ერთი ლექსი მინდა გავიხსენო:

როცა ეგონათ, გადაივიწყა
ხალხი და მხოლოდ ხალხი
გალაკტიონი
როცა ეგონათ, გადაივიწყა,
რაც ტკივილი და ტანჯვა იწვნია,
მაშინ თქვა სწორედ: _ მე არაფერი,
მე არაფერი არ დამვიწყნია!

როცა ეგონათ, დაჩაჩანაკდა,
დაუძლურდა და უკვე იძლია,
მაშინ შესძახა: _ მე არაფერი,
მე არაფერი არ დამვიწყნია!
მაღალ დროშებს რომ ასდით ალმურად,
უანკარესი მისი სისხლია.

_ ნუ გეშინია, ჩემო მამულო,
მე არაფერი არ დამვიწყნია!
არ შეიძლება გახდეს ბეჩავი,
ვინც ისტორიის მეკვლედ გვიცვნია,
_ თქვენ არაფერი არ შეგეშალოთ,
მე არაფერი არ დამვიწყნია!

თითქოს დღევანდელ დღეზეა ეს ლექსი დაწერილი, არადა, როგორც გითხარით, ოცდაათი წლის წინათ გამოქვეყნდა.

ოცდაათი წლის შემდეგაც ასე იქნება და ორმოცდაათი წლის შემდეგაც _ ქართველ ხალხს არასოდეს არაფერი დაავიწყდება და მის შეურაცხმყოფელს, მის აბუჩად ამგდებს ყოველთვის ღირსეულ და საკადრის პასუხს გასცემს.

ვახტანგ ხარჩილავა

მეტის ნახვა
29-11-2018, 18:00


"მემარცხენე ალიანსის" ერთ-ერთი ლიდერი კახა ძაგანია.

_ ბატონო კახა, როგორ შეაფასებთ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინა ვითარებას, როგორც ნაციონალები ამბობენ, პრინციპულ კონკურენციას ამჩნევთ თუ?

_ ჩვენი ამომრჩეველი უკვე გამოცდილია და თუ დააკვირდება, მიხვდება: როცა სუბიექტი ხვდება, რომ არჩევნებს აგებს, ხდება აგრესიული, ტოვებს კონსტიტუციით, საარჩევნო კოდექსით გათვალისწეინებულ ნორმებს, გადის ეთიკის ჩარჩოებიდან, აღარ ითვალისწინებს საარჩევნო პროგრამას და გადადის აგრესიაზე, მუქარაზე, ცილისწამებაზე, პროვოკაციებზე.

ასეთი პერიოდი დაეწყო "ნაცმოძრაობას". მათი მხარდამჭერი ტელევიზიებიდან ისმის უცენზურო სიტყვები, გინება, ლაფის სროლა, სხვის ლოგინში ჭვრიტინი.

"ნაციონალურ მოძრაობასთან" ასოცირებული არასამთავრობოები, ვითომ ძალიან ობიექტურები რომ არიან, უსირცხვილოდ იტყუებიან. პროკურატურისთვის მიცემულ ჩვენებას რომ ვუსმინე, პირადად მე შემრცხვა. ეს არის შეურაცხმყოფელი ცილსიწამება თვით ცილისმწამებლისთვის.
თუ დააკვირდებით "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტებს, კითხვებს კი არ სვამენ, პირდაპირ ჩხუბობენ _ ჟურნალისტი ხდება რესპონდენტის ოპონენტი და კითხვას კი არ უსვამს, ეჩხუბება სტუმარს.
ყოველივე ეს იმის მანიშნებელია, რომ `ნაცმოძრაობა~ აგებს.

ხალხის გონიერების იმედი მაქვს, რომ ყოველივე ეს დასრულდება ხელჩართული ჩხუბის, სამოქალაქო დაპირისპირების გარეშე იმის მიუხედავად, რომ ამის დიდი სურვილი აქვს მიხეილ სააკაშვილს.
მე არ შემიძლია დავადასტურო სააკაშვილისა და მისი თანამოაზრეების ჩანაწერები, ავთენტურია თუ არა, მაგრამ ფაქტია, სხვა გზა მას და "ნაცმოძრაობას" არ დარჩა და უნდათ, რომ საქართველოში მოხდეს არეულობა, სამოქალაქო დაპირისპირება, რომ ხელისუფლებამ თქვას: მე მირჩევნია, წავიდე და მოვიდეს "ნაცმოძრაობა", ოღონდ სისხლი არ დაიღვაროს. მაგრამ ეს არ გამოუვა "ნაცმოძრაობას". ხალხი ბრძენია. ჩვენ უკვე გავიარეთ ყოველივე ეს 90-იან წლებში. ეს კინო ნანახი გვაქვს. ჩვენი სიდინჯით, მობილიზებით პასუხს გავცემთ ამ მოძალადეებს!

_ ნაცმომხრეები ამბობენ, სააკაშვილი არ ჩამოდის საქართველოში, თუ ჩამოვა, არ ითხოვს არანაირ ძალაუფლებას, ნუ აშინებთ ხალხსო. დავუშვათ მოხდა ისე, რომ გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძემ, სააკაშვილი ჩამოვა საქართველოში და უწყინრად იჯდება სახლში?


_ მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რომ მომეცით საშუალება, ფაქტები გავახსენო ჩვენს მოსახლეობას, მაგალითად, როგორ შევიდა უკრაინაში მიშა. ის პოლონეთის საზღვრიდან მიადგა უკრაინას. მაშინ სააკააშვილს უკრაინაში არავითარი სახელისუფლო საყრდენი არ ჰქონია, უკრაინის მოქალაქე იყო მხოლოდ. გაიხსენეთ, როგორ აძვრა სახურავზე და იქიდან როგორ გაჰყვიროდა. არ დაგვავიწყდეს, როგორ მოაწყო ე.წ. "ვარდების რევოლუცია". მისი ხასიათიდან და იმ პოლიტიკური დივიდენდებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რაღაც სასწაული მოხდა და გაიმარჯვა ვაშაძემ, სააკაშვილი არ მოისვენებს, სანამ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს არ დანიშნავენ, რადგან ეს იქნება იმის გარანტი, რომ უმრავლესობით მოვლენ ხელისუფლებაში ნაციონალები.

გამორიცხულია, ეს რომ მოხდეს, მაგრამ მე ვარიანტებს განვიხილავ და მოსალოდნელ შედეგებზე ვსაუბრობ.
თუ ასეთი აპოკალიფსური უბედურება დატრიალდა, საქართველო უკან დაიხევს ათეული წლით და დაიწყება ყველაფერი თავიდან, როგორც 2003 წელს _ სააკაშვილი და სააკაშვილისტები ჯერ ვითომ კანონმორჩილები იქნებიან, მერე რეიტინგს რომ მოიპოვებენ, გამხეცდებიან, დაიწყებენ ოპონენტების დევნას, რევანშს, რეპრესიებს, ტერორს, მაგალითად, ყველა ნამდვილი ოფიცრისგან და ჯარისკაცისგან გაწმენდენ ჯარს და ისეთ სამხედროებს ჩააყენებენ იქ, სააკაშვილის ყურმოჭრილი მოსამსახურეები რომ იქნებიან და ა. შ. და ა. შ.

_ თქვენი აზრით, რატომ ამოირჩიეს ნაცებმა ვაშაძე საპრეზიდენტო კანდიდატად?

_ როგორც წესი, პოლიტიკური კონსულტაციები, როგორც ღიად, ასევე ფარულადაც მიმდინარეობს და ფარულად უფრო ინტენსიური შეხვედრებია ხოლმე. სააკაშვილი ფარულ, იატაკქვეშა კონსულტაციებს გადის თავის ბიძასთან თემურ ალასანიასთან, ვაშაძეც თემურ ალასანიას კოლეგაა. როგორც ჩანს, ვაშაძის კანდიდატურა, ერთობლივი მოლაპარაკლების შედეგია.

მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ "ნაცმოძრაობასთან" ასოცირებული კანდიდატი და თვით "ნაცმოძრაობა" არ უნდა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. არადა, ესენი ოღონდ დაბრუნდნენ და მზად არიან მოაწყონ სისხლისღვრა, სამოქალაქო დაპირისპირება. ასე არ შევარდნენ კოდორში, ცხინვალში და ა. შ. ესენი ავანტურისტები არიან.

_ თქვენმა პარტიამ განაცხადა, რომ მხარს უჭერთ სახელისუფლო კანდიდატს, არადა, ოპოზიციური პარტია ხართ, რატომ ემხრობით სალომე ზურაბიშვილს?

_ ჩვენთან ერთად სახელისუფლო კანდიდატის მხარდაჭერა გამოაცხადა "პროგრესულ-დემოკრატიულმა" პარტიამ.
"პატრიოტთა ალიანსიც" ოპოზიციური პარტიაა და მხარს სალომე ზურაბიშვილს უჭერს.
დიახ, ცოტა არაორდინარული ვითარებაა _ ოპოზიცია მხარს უჭერს სახელისუფლო კანდიდატს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დღეს ხელისუფლებას ოპონენტად რეალური ოპოზიცია კი არ ჰყავს, არამედ დამნაშავეთა ჯგუფი. ვის დავუჭიროთ მხარი ხელისუფლებას თუ დამნაშავეთა ჯგუფს? პასუხი ცალსახაა. ჩვენ არ გვინდა კრიმინალური ჯგუფის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატი ქვეყნის პრეზიდენტად. ეს ძალიან მარტივი და გასაგები არჩევანია.

ჩემი საბოლოო პროგნოზი ასეთია: სალომე ზურაბიშვილი გაიმარჯვებს!

სააკაშვილი თავიდან შეეცდება სიტუაციის არევას, მაგრამ ჩვენი ბრძენი ხალხი დაასრულებს მათ ბოგინს საქართველოში!

ირანდა კალანდაძე

მეტის ნახვა
29-11-2018, 16:00


ორიოდე დღის წინ მწერალმა მურად მთვარელიძემ სოციალურ ქსელში ხაშურელი პედაგოგების სია და შემდეგი შინაარსის სტატუსი გამოაქვეყნა:

„აი, რა არ მინდა დაბრუნდეს!

არ ვაპირებდი ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებას, მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია ისეთია, აუცილებელია ობიექტურობა. `ქართულმა ოცნებამ” რომ ჩვენი იმედები ვერ გაამართლა, ეს ყველასათვის ცხადია, მაგრამ წარსულში დაბრუნება საზოგადოებისათვის უკვე განაჩენის ტოლფასი იქნება.

ასეთი სიები ყველა უწყებაში დგებოდა წინა ხელისუფლების დროს და მსგავსი არაფერი ხდება დღეს. ეს საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში შედგენილი სიაა. ბოდიშს ვუხდი ამ სიაში შეტანილ ადამიანებს. ბევრი მათგანი პირველად გაიგებს, რას უმზადებდა წინა ხელისუფლება მათ, როგორც ოპოზიციურად განწყობილ ნაწილს საზოგადოებისა. შედეგად ამ სიებს ჩვენს სისტემაში რაც მოჰყვა, ესეც კარგად არის ცნობილი. გაბრაზებული ვარ ოცნებაზე, მაგრამ წარსულში არასოდეს დავბრუნდები!“ – წერს მურად მთვარელიძე.

როგორ იწერებოდა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრებში ოპოზიციურად განწყობილი პედაგოგების სიები და რა ელოდათ სიაში მოხვედრილ ადამიანებს, ამაზე სასაუბროდ მწერალს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს მურად მთვარელიძეს დავუკავშირდით.

– სანამ სიების შესახებ გიამბობდეთ, მოგიყვებით როგორ მოხვდა ამ სიებში ჩემი გვარი. მთელი ცხოვრება განათლების სისტემაში ვმუშაობ. 1978 წელს დავიწყე სოფლის სკოლის მასწავლებლობიდან და გავხდი რკინიგზის მე 3 სკოლის დირექტორი, განათლების განყოფილების გამგე, მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის რეგიონალური ფილიალის კათედრის გამგე და ა.შ.
2003 წელს. ნაციონალები რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, სისტემაში რეორგანიზაციები დაიწყო და ლომაიამ რესურს-ცენტრის დირექტორების შესარჩევი კონკურსი ჩაატარა. მიუხედავად იმისა, რომ ტესტირებაც და გასაუბრებაც წარმატებით გავიარე, ლომაიამ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელად არ დამნიშნა და კონკურსი ჩაშლილად გამოაცხადა. სწორედ ეს იყო რეპრესიის პირველი ტალღა, თუმცა მაშინ ვერ მივხვდი რაში იყო საქმე. აგვისტოში ისევ გამოცხადდა კონკურსი, ისევ გავედი, ისევ ჩავაბარე, მაგრამ ჩემს ნაცვლად მინისტრის მოადგილის პროტეჟე დანიშნეს. 2007 წელს ჩავაბარე სკოლის დირექტორის გამოცდები და ლოტოტრონის წესით მოვხვდი ჩემს სახლთან ახლოს მდებარე #9 სკოლაში. მალე ეს სკოლა ერთ-ერთ საუკეთესო სკოლად ვაქციე. ისეთი რამეები გვქონდა გაკეთებული, რომ ხალხი ექსკურსიებს აწყობდა და სანახავად მოდიოდა. მეამაყება, რომ ამ სკოლას დღემდე მთვარელიძის სკოლას ეძახიან.

– წარმატებული სკოლის დირექტორი როდის და რატომ გახდა ხელისუფლებისთვის მიუღებელი?

– პოლიტიკა არასოდეს მაინტერესებდა, მაგრამ ვიღაცისთვის ისიც საკმარისი აღმოჩნდა, რომ საკუთარ აზრს ყოველთვის თამამად გამოვხატავდი და მონურად არ ვასრულებდი იმ მითითებებს, რაც შეიძლება სხვა დირექტორს შეესრულებინა. აქედან დაიწყო მტრის ხატის შექმნა და დაგვირგვინდა იმით, რომ ახალი გამგებელი, რომლის სულელურ მოწოდებებს არ ვემორჩილებოდი, პირდაპირ ჩემთან ბრძოლაზე გადმოვიდა. ღიად დამემუქრნენ, გაგანადგურებთო და ამისთვის ყველა ღონეს ხმარობდნენ.

– იქნებ დაგვიკონკრეტოთ, რას ითხოვდნენ თქვენგან და რომელი მითითებების შესრულებაზე თქვით უარი?

– პირდაპირ ითხოვდნენ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნას. თუ რომელიმე ჩემს თანამშრომელს მათთვის არასასურველ გარემოში ან განსხვავებული შეხედულებების ადამიანების სიახლოვეს შენიშნავდნენ, იწყებოდა საშინელი შემოტევა. ბევრი ასეთი შეტევის მოგერიება მოგვიხდა. 2011 წლის აგვისტოში სკოლაში განათლების სამინისტროს აუდიტის სამსახური შემოვიდა და დაიწყეს შემოწმება. რას ეძებდნენ არ ვიცი, მაგრამ შემოწმება ერთი თვე გაგრძელდა. აუდიტის სამსახურის თანამშრომელი სკოლიდან რომ მიდიოდა, გულწრფელად მითხრა, ჩვენ სხვა დავალებით ვიყავით შემოსული და საერთოდ სხვა განწყობით მივდივართო. ის ხალხი წავიდა, მაგრამ ჩემთან ბრძოლა ამით არ დამთავრებულა.
ვგრძნობდი, რომ დიდხანს აღარ გამაჩერებდნენ და სანამ სკოლას დავტოვებდი, ვაჟა-ფშაველას პოეზიაზე შესანიშნავი საღამო გავაკეთე. მალე სამინისტროდან მოვიდა სამეურვეო საბჭოსთვის რეკომენდაცია დირექტორის გათავისუფლების შესახებ.

– გასაჩივრება არ გიცდიათ?

– რა აზრი ჰქონდა? როგორც კი სამინისტროდან რეკომენდაცია მოვიდა, საბჭოს გადავეცი, დავკეტე ჩემი კაბინეტი და წამოვედი. ამას მოჰყვა დიდი ამბები. გაიფიცნენ მოსწავლეები, მასწალებლები და მოსწავლეების მშობლები, მაგრამ ყველაფერი ამით დასრულდა. ჩემს შემდეგ სკოლის დირექტორად კანალიზატორი დამნიშნეს. მე კი საბერძნეთში მიმიწვიეს შემოქმედებითი მივლინებით. საქართველოში 2012 წლის გაზაფხულზე ჩამოვედი. ის პერიოდია, რომ ნაციონალები რომ მიდიან და ოცნება მოდის. საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის დირექტორი შეიცვალა და ერთხელ, ჩემსავით გათავისუფლებულ სკოლის დირექტორთან ერთად რესურს-ცენტრში რაღაც საბუთის მოსაძებნად მივედით. საბუთების ძებნის დროს სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ სია, რომელსაც აწერია „ოპოზიციურად განწყობილი პედაგოგების სია ხაშურის რაიონში“. იქვე გავაკეთე ამ სიის ქსეროასლი და წამოვიღე. მოგვიანებით გავიგე, რომ სიის ორიგინალი რესურს-ცენტრიდან გაქრა.

– ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ განათლების სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანების საქმეებს სწავლობდა. ამ კომისიას თუ მიმართეთ ან თქვენი სიები თუ გააცანით?

– ის კომისია საერთოდ სხვა თემაა. როგორც იცით, კომისიაში განათლების სისტემიდან გათავისუფლებული ათასამდე ადამიანის განცხადება შევიდა და აქედან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული სულ რამდენიმე ადამიანი აღმოაჩინეს. მეც სხვების მსგავსად, სამინისტროდან მშრალი პასუხი მივიღე – კომისიაზე ვერ დადასტურდა, რომ ჩემი გათავისუფლება ოპოზიციური განწყობის გამო მოხდა. ვხვდებოდი, რომ ასეთი შედეგი დადგებოდა, ამიტომ სიის სამინისტროში მიტანა არც მიფიქრია და დღემდე მაგიდის უჯრაში მიდევს. განათლების სისტემაში მეტ-ნაკლებად გათვიცნობიერებულმა ადამიანმა იცის, რას ნიშნავდა ნაციონალების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ასეთ სიაში მოხვედრა. ამ მიზეზით გაათავისუფლეს ოსიაურის საჯარო სკოლის დირექტორი ნინო ბუხრიკიძე, ხაშურის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორი ნანი (ანა) ლაბაძე და მრავალი სხვა. იმ ხელისუფლებისთვის ეროვნული მუხტის მატარებელი ადამიანი მიუღებელი იყო და ყველა ხერხით ებრძოდა, ამიტომ სწორედ ახლა, როცა ამ პოლიტიკური ძალის მობრუნების რეალური საფრთხე დგას, მომინდა პედაგოგებისთვის შემეხსენებინა როგორი რეპრესიები გავიარეთ და რომ არ შეიძლება იმ მდგომარეობაში დაბრუნება.

პირადად მე, ადამიანი, რომელიც მოწოდებული ვიყავი იმისთვის, რომ მთელი ცხოვრება განათლების სფეროსთვის მიმეძღვნა, დღეს სრულიად სხვა პოლუსზე ვარ გადასული. დავუბრუნდი ჩემს მწერლობას და მეცნიერებას. ვმუშაობ უნივერსიტეტში, მყავს სტუდენტები და ფიანდაზები რომ დამიფინონ, სკოლაში შემსვლელი აღარ ვარ, მაგრამ ჩემი და ჩემნაირების სახით სკოლამ უამრავი თავის საქმეზე შეყვარებული ადაამიანი დაკარგა. 

ნელი თორდია

მეტის ნახვა
29-11-2018, 12:30


ვაშაძისთვის I ტურში მიცემული 600 000 ხმა საქართველოსთვის ზურგში ნასროლი 600 000 ტყვიაა, სალომე ზურაბიშვილისთვის მიცემული თითოეული ხმა საქართველოს აწმყოსა და მომავლის ასაშენებლად დადებული თითო აგური ქართველებო, არ აჰყვეთ "ნაციონალი" კრიმინალების ზღაპრებს და დემაგოგიას _ 28 ნოემბერს გააკეთეთ სწორი, პრაგმატული და პრინციპული არჩევანი _ არჩევანი საქართველოს გადასარჩენად!

მოდით, მშვიდად, ემოციების გარეშე, ცივი გონებით გავაანალიზოთ, რას გვპირდება გრიგოლ ვაშაძე!
გრიგოლ ვაშაძე (სხვათა შორის, ძალიან ღიად და დაუფარავად) გვპირდება რევოლუციას, დესტაბილიზაციას, არეულობას, სამოქალაქო დაპირისპირებას, ეკონომიკის ნგრევას, კრიმინალების ციხიდან გამოშვებას.
რატომ აპირებს ის ამის გაკეთებას?

არა იმიტომ, რომ რევოლუცია და სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირება მისი თვითმიზანი და იდეაფიქსია, არამედ იმის გამო, რომ ის იძულებულია, ასე მოიქცეს, რადგან მას სხვა გამოსავალი და სხვა არჩევანი არ აქვს.
რატომ არ აქვს სხვა არჩევანი?

იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ გრიგოლ ვაშაძეს პრეზიდენტის სტატუსი არანაირ შანსს არ აძლევს, შეასრულოს ის დაპირებები, რასაც ის მოსახლეობას ჰპირდება.

პრეზიდენტი ვაშაძე, იმის გამო, რომ პრეზიდენტია, ვერც პენსიას მოუმატებს პენსიონერებს, ვერც საბანკო რეფორმებს განახორციელებს, ვერც 600 000 ადამიანს ჩამოაწერს ვალს, ვერც სასამართლო სისტემაში შეიტანს ცვლილებებს, ვერც ეკონომიკის განვითარების ტემპებს დააჩქარებს _ მას, როგორც პრეზიდენტს, ამის უფლებამოსილება არ აქვს.

ვაშაძემ რაღაცის გაკეთება რომ მოახერხოს, მან მთლიანად უნდა შეცვალოს ხელისუფლება _ დაითხოვოს მთავრობა, დაითხოვოს პარლამენტი, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობას `ქართული ოცნება~ ფლობს, მაგრამ ვაშაძეს ამ ამოცანის განხორციელების არანაირი ბერკეტი არ აქვს.

ამიტომაც ამბობს იგი, რომ გაპრეზიდენტების შემდეგ სათავეში ჩაუდგება საპროტესტო გამოსვლებს _ ქუჩაში გამოიყვანს 50-100 000 ადამიანს და ხელისუფლებას აიძულებს, დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც "ნაციონალურმა მოძრაობამ" დიდი უპირატესობით უნდა გაიმარჯვოს, რომ შეძლოს საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვება, რის გარეშეც "ნაცმოძრაობა" ვერანაირ ცვლილებებს ვერ განახორციელებს.

ახლა იმაზე დავფიქრდეთ, რამდენად რეალურია დროში გაწელილი ამ ურთულესი ზეამოცანის განხორციელება?
შეგვიძლია ცალსახად, მთელი კატეგორიულობით განვაცხადოთ _ ამ ზეამოცანის განხორციელების შანსი ნულის ტოლია.
გამოდის, რომ ვაშაძის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ჩვენ ვირჩევთ ნულს, ცარიელ ადგილს, ბლეფს, "ფუფლოს", რომლის შედეგად ხელში შეგვრჩება ავლაბრის რეზიდენციაში გამოდგმული ულვაშებიანი თოჯინა, რომელსაც არაფრის შეცვლა, არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, გარდა ერთისა _ ხანდახან წამოიჩხავლოს და სულელური ლოზუნგები წამოისროლოს.
ასე რომ, ამომრჩეველი, რომელიც ხმას გრიგოლ ვაშაძეს აძლევს, უშვებს უდიდეს შეცდომას, ამჟღავნებს რა სრულ პოლიტიურ უმწიფრობას და სიბეცეს.

ცხადია, უკიდურესად შეურაცხმყოფელია, როცა ასე ადვილად გატყუებენ, როცა სულელად გთვლიან და იმ ავანტურაში გითრევენ, რომელიც, ელემენტარული გათვლებით, თავიდანვე დამარცხებისთვის არის განწირული.

ისღა დაგვრჩენია, გულწრფელად თანავუგრძნოთ იმ 600 000 ადამიანს, რომლებიც პოლიტიკურმა ფარისევლებმა და აფერისტებმა I ტურში ასე მწარედ მოატყუეს და ხმა იმ ავანტურისტული პროექტისთვის მიაცემინეს, რომელსაც განხორციელებას არ უწერია.
იმედია, ამ ადამიანების უმრავლესობა ახლა მაინც მოეგება გონს და თავის შეცდომას გამოასწორებს.

რაც შეეხება პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც მხარს "ქართული ოცნება" უჭერს, მისი გამარჯვება "ქართულ ოცნებას" საშუალებას მისცემს, ხელოვნური დაბრკოლებების და მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის საფრთხის გარეშე, მშვიდ ვითარებაში, დროის მოკლე მონაკვეთში, შეასრულოს ყველა ის პირობა, რაც მან საქართველოს მოსახლეობას მისცა.

"ნაცმოძრაობისგან" განსხვავებით, "ქართულ ოცნებას" ამ პირობის შესრულებისთვის ყველა აუცილებელი ბერკეტი გააჩნია, საჭიროა მხოლოდ პოლიტიკური ნების გამოჩენა და იმ გამოუყენებელი რესურსების ამოქმედება, რომლებიც "ქართული ოცნების" რეზერვში მრავლადაა..

თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებია, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ "ქართული ოცნება" თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნდობა და მხარდაჭერა დაიბრუნოს.
ასე რომ, ქართველ ამომრჩეველს ძალიან მარტივი და უბრალო არჩევანის გაკეთება მოუწევს.

ეს არის არჩევანი ორ ძალას შორის, საიდანაც ერთს ცრუ დაპირებების და ცრუ ფახიფუხის გარდა, არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ქვეყანაში სასიკეთო ცვლილებები განახორციელოს, მეორე მხარეს კი დგას რეალური ძალა, რომელიც რეალურ ძალაუფლებას და, როგორც ვთქვით, ყველანაირ ბერკეტს ფლობს, რომ საქართველოს ბედი უკეთესობისკენ შეცვალოს და ამისთვის მას "ნაცმოძრაობასავით" არც არეულობის მოწყობა სჭირდება, არც რევოლუცია და არც დესტაბილიზაცია.

ყველაფერი ნათელია, ყველაფერი ცხადია, ყველაფერი გარკვეულია _ ახლა ცოტა მეტი გონების დაძაბვა გვჭირდება, ცოტა მეტი პრაქტიკული აზროვნება და ელემენტარული არითმეტიკა გვჭირდება, რომ საკუთარი ქვეყანა საკუთარი ხელით არ დავანგრიოთ და ამ ნანგრევებქვეშ ჩვენ თვითონ არ მოვყვეთ...

ვაშაძის გაპრეზიდენტება თვითმკვლელობაა ქვეყნისთვის, სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტება _ გადარჩენის და სიცოცხლის გაგრძელების გარანტი.

ვაშაძისთვის I ტურში მიცემული 600 000 ხმა საქართველოსთვის ზურგში ნასროლი 600 000 ტყვიაა, სალომე ზურაბიშვილისთვის მიცემული თითოეული ხმა საქართველოს აწმყოსა და მომავლის ასაშენებლად დადებული თითო აგური.
ასე რომ, არჩევანი თქვენზეა, ძვირფასო ქართველებო!

ვახტანგ ხარჩილავა

მეტის ნახვა
29-11-2018, 12:00